Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Jubileusz 15-lecia Klubu HDK w Łysych

6 grudnia 2022 roku w budynku Gminnego Centrum Kultury obchodziliśmy Dni Honorowego Krwiodawstwa połączone z jubileusz 15-lecia działalności  Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łysych.

Zgromadzonych powitał prezes klubu Jarosław Frydrych. Przybliżył pokrótce jego historię, zaprezentował sztandar oraz odczytał dyplom otrzymany od Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie.

Następnie komisja konkursowa uroczyście wręczyła nagrody uczestnikom konkursu plastycznego „Krew ratuje życie – Krwiodawstwo w oczach dzieci” zorganizowanego z okazji jubileuszu powstania Klubu.

W dzisiejszej uroczystości uczestniczyła Ola z Kadzidła, której mama zwróciła się do zarządu klubu o pomoc dla chorej dziewczynki. Dzięki naszemu wsparciu Ola wraca do zdrowia. Jej mama serdecznie podziękowała za oddaną krew, która była niezbędną podczas leczenia córki.

Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia:
- „Zasłużony dla Zdrowia Narodu” dla Janusza Sadłowskiego;
- „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia dla Stanisława Dudy, Sławomira Ciężar oraz Sławomira Łukasika;
- „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia dla Anety Lidii Kaczmarczyk, Kazimierza Drężek, Krzysztofa Żubrowskiego, Rafała Żubrowskiego oraz Mateusza Dudy;
- „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi Gminy Łyse” dla Stanisława Kowalczyk, Sławomira Małż, Jarosława Frydrych, Andrzeja Deptuły, Jarosława Zakrzewskiego oraz rodziny Dudów i Kowalczyków.

Specjalnie przygotowane podziękowania za wsparcie działalności klubu otrzymali: Wójt Gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski, Punkt Krwiodawstwa w Ostrołęce oraz Państwo Małgorzata i Sławomir Ciężar.

Poniżej zamieszczamy krótkie podsumowanie działalności klubu.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łysych powstał 26 kwietnia 2007 roku. Pomysłodawcą tej cennej inicjatywy był ówczesny Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Łysych – Andrzej Deptuła. Wkrótce rozpoczęto pracę nad organizacją klubu, w której szczególnie aktywny był druh Jarosław Frydrych – już wtedy honorowy krwiodawca od ponad dwudziestu lat. Pierwszymi członkami klubu stali się strażacy ochotnicy z Łysych i Lipnik. Motywowała ich chęć niesienia pomocy bliźnim potrzebującym wsparcia w chorobie, oddawanie krwi uznali za równie ważne jak gaszenie pożarów – ono również ratuje życie.  W dniu założenia klub liczył 18 osób. Prezesem został Jarosław Frydrych, a jego zastępcą – Andrzej Deptuła. W zarządzie znaleźli się jeszcze: Agata Pisiak, Teresa Morawska i Stanisław Kowalczyk. Ta pierwsza osiemnastka rozpoczęła aktywne propagowanie honorowego krwiodawstwa, co dało wkrótce doskonałe rezultaty. 

Pierwsza akcja zbiorowego oddawania krwi odbyła się 30 czerwca 2007 roku i przyniosła prawdziwy powód do dumy. Zgłosiło się wówczas 58 osób, które oddały ponad 26 litrów tego niezastąpionego leku. Kolejne grupowe pobrania krwi odbywają się na ogół co kwartał i potwierdzają duże zaangażowanie mieszkańców gminy. Często okazuje się, że krwi potrzebuje ktoś z naszej okolicy, co tym bardziej przekonuje do uczestnictwa.

Honorowi dawcy z klubu w Łysych wielokrotnie otrzymywali podziękowania za krew przekazaną konkretnej osobie w momencie zagrożenia jej życia. Akcję taką podjęto również dla Paulinki Łady – dziewczynki z zespołem Rett’a. Dzięki krwi zebranej przez Klub HDK z Łysych przeprowadzono trudną operację kręgosłupa umożliwiającą dalszy rozwój dziecka.

W rejestrze klubu znajduje się ok 350 nazwisk, spośród których wielu to nadal czynni dawcy. Regularnie też przybywa nowych. Wyniki organizowanych pobrań są stale wysokie. Podczas 15 lat działalności klubu krwiodawcy oddali 2234 litry krwi, a w roku 2022 (do dnia uroczystości) 173,554 litry krwi. Pobrania odbywają się obecnie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych. 

W naszym gronie mamy wiele osób z wysokim poziomem oddanej krwi. 112 z nich to Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi III stopnia (którzy oddali co najmniej 5 litrów kobiety, a 6 litrów mężczyźni). 46 osób to Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia oraz 28 osób to  Honorowi Dawcy Krwi I stopnia, którzy oddali znacznie większą ilość krwi. Odznaczenie Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu (20 litrów oddanej krwi zarówno mężczyźni, jak  i kobiety) posiada 23 członków naszego klubu. 

Duże zasługi dla klubu ma zwłaszcza osiemnastka założycielska, ale warto podkreślić, że na liście znajduje się ponad 350 nazwisk. Na wyróżnienie zasługuje rodzina państwa Dudów z Piątkowizny, w której krew oddaje aż 7 osób oraz rodzina Państwa Kowalczyków z miejscowości Baba gdzie krew oddaje 5 osób.

Członkowie klubu w ciągu minionych 15 lat otrzymali wiele odznaczeń. Klub jako całość w roku 2017 otrzymał odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, w 2018 otrzymał medal PRO MASOVIA oraz odznakę Honorowej Kapituły PCK IV stopnia, a w 2019 – Medal 100-lecia PCK. Klub HDK przy Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Łysych ma swój sztandar. Uroczyste wręczenie tego symbolu odbyło się 11 listopada 2017 roku.

Dawcami w naszym klubie są także osoby spoza gminy Łyse. Przyjeżdżają do nas honorowi dawcy krwi z Lelisa, Kadzidła, Myszyńca, Baranowa i Turośli.