Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Obszar Natura 2000


 

Puszcza Piska

Na terenie gminy Łyse znajdują się obszary Natura 2000. Pierwszym z nich jest obszar – Puszcza Piska. Zasięgiem swym obejmuję część miejscowości Łączki - kolonia Zamost. 

Jest to obszar ochrony siedliskowej ptaków - Puszcza Piska. Obszar leży na granicy pomiędzy krainą  Wielkich  Jezior  Mazurskich  a  Niziną  Mazurską.    Występują  głównie  lasy  iglaste  z dominującą sosną. W nasadzeniach liściastych dominują lipa i wiąz. Wokół zbiorników wodnych na terenach podmokłych występują zarośla olchowe i
różnego rodzaju zabagnienia.

Na całym Obszarze Specjalnej Ochrony – Puszcza Piska występuje co najmniej 37 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 12 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jest bardzo ważną ostoją cietrzewia. W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej bielika i cietrzewia; ponadto obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bocian  czarny,  orlik  krzykliwy,  puchacz,  rybitwa  rzeczna,  włochatka;  w  stosunkowo  wysokiej liczebności występuje derkacz.

Myszynieckie Bory Sasankowe 

Kolejnym  obszarem  Natura  2000  na  terenie  Gminy  Łyse są  Myszynieckie  Bory Sasankowe. Obszar w całości pokrywają lasy iglaste, w śladowej ilości siedliska rolnicze i lasy liściaste.  Jest  to  teren  utworzony  przez  piaski  fluwioglacjalne,  przynajmniej  częściowo zwydmione,  a  deniwelacje  przekraczają  miejscami  15 m. Obszar  podlega  typowej  gospodarce leśnej,  ze  zrębami  zupełnymi.  Dominują  bory  świeże.  Wiek  drzewostanu,  prawie  całkowicie zdominowany przez sosnę, jest zróżnicowany i obejmuje wszelkie klasy wiekowe.  

Ostoję  utworzono  dla  ochrony  silnej  populacji  sasanki  otwartej.  Ponadto,  w obrębie ostoi  jest  zlokalizowane  małe  zagłębie  ze  zbiorowiskami  torfowiska  wysokiego  i  boru bagiennego.