Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

OSP Kadzidło, Rzekuń, Zamość, Czerwin, Łyse, Czarnia i Nowa Wieś z nowymi wozami strażackim dzięki wsparciu UE

OSP Kadzidło, Rzekuń, Zamość, Czerwin, Łyse, Czarnia i Nowa Wieś z nowymi wozami strażackim dzięki wsparciu UE

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W środę umowy z władzami gmin Kadzidło, Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Łyse, Czarnia i Olszewo-Borki podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. W spotkaniu uczestniczył też radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak. Wsparcie dla jednostek z powiatu ostrołęckiego to 10,2 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł. W obecnej perspektywie pieniądze są przeznaczone na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich. Jak zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego, dzięki Unii Europejskiej mazowieccy strażacy będą mieć zapewnione bezpieczne warunki pracy. – Od lat jako samorząd pomagamy jednostkom OSP poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu i mundurów czy remonty strażnic. Teraz, dzięki rekordowemu unijnemu wsparciu, do subregionu ostrołęckiego trafi łącznie 27 wozów strażackich. To ogromne wsparcie dla naszych strażaków ochotników, którzy zasługują na to, by korzystać z jak najlepszego i najnowocześniejszego sprzętu.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc podkreśla, że to kolejne wsparcie unijne dla druhów z subregionu ostrołęckiego. – Dziś podpisaliśmy umowy z jednostkami z powiatu ostrołęckiego, które otrzymają 10,2 mln na zakup 7 wozów strażackich. Tym razem unijne wsparcie trafi do OSP Kadzidło, Rzekuń, Zamość, Czerwin, Łyse, Czarnia i Nowa Wieś. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie strażaków i mieszkańców.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a rola funduszy europejskich jest w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym prawie 221 mln zł.  

– Jednym z priorytetowych obszarów działania Unii Europejskiej jest zapobieganie zagrożeniom naturalnym oraz odpowiednie postępowanie w przypadku ich wystąpienia. Dzięki dofinansowaniu, jednostki straży pożarnej zyskają nowoczesny sprzęt, który poprawi warunki pracy strażaków. Inwestycja przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W środę (24 stycznia br.) zostało podpisanych 7 umów na doposażenie jednostek z subregionu ostrołęckiego. W sumie do subregionu ostrołęckiego trafi ponad 37,5 mln zł na zakup 27 wozów strażackich. – Średnie i ciężkie pojazdy bojowe, które trafią do subregionu ostrołęckiego, zdecydowanie poprawią warunki pracy naszym druhom i druhnom. Nowe, świetnie wyposażone samochody to jednak nie tylko bezpieczeństwo strażaków, lecz także mieszkańców regionu ostrołęckiego i całego Mazowsza – podkreśla radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.  

 10,2 mln z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu ostrołęckiego

Jednostka OSP w Kadzidle dzięki funduszom unijnym kupi nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. W ramach projektu zostaną przeprowadzone akcje edukacyjne m.in. na temat klimatu.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle
Beneficjent: Gmina Kadzidło
Całkowita wartość projektu: 1 610 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 368 500,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu zakupi nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Dzięki temu druhowie będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej podejmować działania w sytuacjach kryzysowych.
Tytuł projektu: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu w celu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych
Beneficjent: Gmina Rzekuń
Całkowita wartość projektu: 1 010 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 858 500,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy trafi również do jednostki OSP w Zamościu. Nowy sprzęt wpłynie na podniesienie jakości i efektywności akcji ratunkowych i bezpieczeństwo mieszkańców.
Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamościu
Beneficjent: Gmina Troszyn
Całkowita wartość projektu: 1 730 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 470 500,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Gmina Czerwin kupi ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem dla OSP w Czerwinie. Nowy wóz to poprawa efektywności działań ratowniczych prowadzonych przez OSP.
Tytuł projektu: Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwinie
Beneficjent: Gmina Czerwin
Całkowita wartość projektu: 1 830 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 555 500,00 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Jednostka OSP w Łysych kupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Wpłynie to na poprawę efektywności prowadzonych działań ratowniczych i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Łyse.
Tytuł projektu: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Łyse w celu walki ze skutkami klęsk i katastrof
Beneficjent: Gmina Łyse
Całkowita wartość projektu: 2 167 632,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 829 737,20 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Druhowie z OSP Czarnia wkrótce otrzymają nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Jakość działań jednostki jest bardzo ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, a także ochrony środowiska. W ramach projektu zostaną przeprowadzone dwa spotkania na temat ochrony środowiska i zmian klimatu.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Czarnia
Beneficjent: Gmina Czarnia
Całkowita wartość projektu: 1 966 021,51 zł
Dofinansowanie z UE: 1 671 118,27 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP Nowa Wieś zakupi nowy, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Nowy sprzęt poprawi skuteczność pracy strażaków i umożliwi ochronę obszarów cennych przyrodniczo, ograniczenie występujących zagrożeń środowiska, w tym zmian klimatu i niwelowanie ich skutków oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu ostrołęckiego.
Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Wieś
Beneficjent: Gmina Olszewo-Borki
Całkowita wartość projektu: 1 712 650,90 zł
Dofinansowanie z UE: 1 455 498,26 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Partnerami wydarzenia są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Niepodległości, Fundacja My Obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

Edyta Al-Tawil
Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

OSP Kadzidło, Rzekuń, Zamość, Czerwin, Łyse, Czarnia i Nowa Wieś z nowymi wozami strażackim dzięki wsparciu UE