Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Strażacy ochotnicy z nowym wyposażeniem osobistym

W dniu 21 listopada 2023 r. w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach nastąpiło uroczyste przekazanie środków ochrony indywidualnej strażaka, których zakup został dofinansowany ze środków samorządu Mazowsza. Druhowie OSP w Łączkach otrzymali doposażenie w postaci 8 szt. ubrań specjalnych 2 częściowych i 6 szt. hełmów strażackich, które najczęściej ulegają zniszczeniu i uszkodzeniu w trakcie działań ratowniczych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 41.422 zł, z czego 50% stanowi udział środków budżetu Województwa Mazowieckiego, 50% środków Gminy Łyse.

Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP-2023